Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende, medmindre andet er aftalt

§1 Ejerforhold
Varen forbliver vor ejendom, indtil betaling er lagt.

§2 Erstatningskrav
Erstatningskrav udover ombytning af defekte varer anerkendes ikke. Reklamationsfrist 8 dage – retursendinger må adviseres forud og godkendes. For farvede skind garanteres ikke.

§3 Transportforsikring
Tegnes af køber, såfremt andet ikke er aftalt.

§4 Force majeure
Enhver ordre modtages under forhold af force majeure for sælger eller sælgers leverandører, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer eller vand, ildebrand, beskadigelse af sælgers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang.

Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele deraf eller at levere den aftalte vare, så snart hindring for normal levering er bortfaldet. Sælger er i alle tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

§5 Værneting
Retten i Glostrup er værneting for eventuelle retstvister mellem købe- og sælger.

§6 Renter
Efter forfald beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.

0