Mogens Alex Petersen A/S

 

image001.jpg

 

Mogens Alex Petersen A/S, Langagervej 76, DK-2600 Glostrup, Denmark

E-Mail: map@mapfur.dk, TLF +45 4345 7877, FAX +45 4345 0267

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

General sales- and delivery terms

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

§ 1 Ejerforhold

Varen forbliver vor ejendom, indtil betaling er erlagt

 

§ 2 Erstatningskrav

Erstatningskrav udover ombytning af defekte vare anerkendes ikke. Reklamations frist 8 dage – retursendinger må adviseres forud og godkendes. For farvede skind garanteres ikke.

 

§ 3 Transport forsikring

Tegnes af køber, såfremt andet ikke er aftalt.

 

§ 4 Force majeure

Enhver ordre modtages under forhold af force majeure for sælger eller sælgers leverandører, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer eller vand, ildebrand, beskadigelse af sælgers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindre eller begrænser den sædvanlige produktionsgang.

Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller del deraf eller at levere den aftalte vare, så snart hindring for normal levering er bortfaldet. Sælger er i alle tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

 

§ 5 Værneting

Retten i Glostrup er værneting for eventuelle retstvister mellem købe- og sælger.

 

§ 6 Efter forfald beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.

 

General sales- and delivery terms

 

§ 1 Retention of Ownership

Retention of ownership, until payment is made

 

§ 2 Claims for damages

Claims for damages apart from replacement of faulty goods are rejected. Time limit for claims 8 days. Return shipments must be advised ahead and be approved.

 

§ 3 Insurance of Transport

All shipments are effected at the buyer´s risk, unless express agreements to the contrary have been made.

 

§ 4 Force majeure

The order is accepted with the reservation that the delivery shown is not hindered by war, strikes, lock-outs, or other force majeure, or failing supplies of raw materials or other conditions over which we have no control.

In case of force majeure the seller can either cansel the order or part of it, or deliver the goods ordered, as soon as the obstacle for normal supply is away. The seller is in all cases of force majeure without responsibility for any loss for the buyer owing to the failing delivery.

 

§ 5 Jurisdiction

Place of jurisdiction is Glostrup for any legal conflict between buyer and seller.

 

§ 6 In case of late payment 1,5 % interest will be changes each starting munch.

 

 

Allgemeine Verkaufs- und leiferungsbedingungen

 

§ 1 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen Eigentum der Eigentum der Lieferfirma. Bei vorherigem Weiterverkauf tritt an Stelle der Ware die Forderung aus dem Weiterverkauf infolge Paragraf 445 des B.G.B. ein.

 

 

§ 2 Schadenersatzforderungen

Reklamationen können nur innerhalb vor 8 Tage nach Empfang der Ware berücksichtigt Werden. Im Falle berechtiger Beanstandungen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung mangelfreier Ware. Weitergehade Ansprüche sind ausgeschlossen. Rücksendungen müssen im voraus mitgeteilt und anerkannt werden.

 

§ 3 Transportversicherung

Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Kaufers, soweit nicht ausdrücklich Andere Vereinbarungen geroofen sind.

 

§ 4 Force majeure

Höhere Gewalt, Betriebsströrungen, Arbeiter-, Energi- oder Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und Verfügungen vor höher Hand verlängern die Lieferfrist in angermessenem Umfang. Sie berechtigen uns ausserdem, unter Ausschluss weitergeheder Haftung vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Lieferung noch nicht durchgeführt ist. Der Verkäufer hat in jedem Fall von höherem Gewalt den Wahl, den Auftrag zu annullieren, oder Teil davon, oder die verabgeredete Ware zum liefern, sobald die Hinderung

 

§ 5 Jurisdiction

Place of jurisdiction is Glostrup for any legal conflict between buyer and seller.

 

§ 6 In case of late payment 1,5 % interest will be changes each starting munch.